Wanneer geen duidelijke plannen bestaan over de grens tussen twee eigendommen kan er voor u een afpaling in der minne worden opgemaakt.


Na overleg met de betrokkenen (eigenaars) wordt de ligging van de perceelsgrens eenduidig vastgelegd en door middel van grenspalen aangeduid. Hierna wordt een Proces Verbaal van Afpaling opgemaakt, door beide partijen goedgekeurd, ondertekend en geregistreerd. Op die manier kunnen eindeloze discussies met aanpalende eigenaars, kopers of verkopers vermeden worden.


Het is belangrijk om te weten dat niemand anders dan een landmeter-expert de afpaling tussen twee partijen mag en kan uitvoeren.
Naast minnelijke afpalingen kunnen ook gerechtelijke afpalingen uitgevoerd worden.

 
topowar26.jpg


Meer info

Van iedere opmeting wordt een gedetailleerd opmetingsplan opgemaakt, u ontvangt deze ook in digitale versie. Het opmetingsplan van een onroerend goed wordt aan de notaris bezorgd om integraal deel uit te maken van de notariële akte. Bij de bouw van een woning is het noodzakelijk om over een degelijk opmetingsplan van de bouwgrond te beschikken, teneinde het gebouw correct in het plan te plaatsen. Bij de aankoop van een onroerend goed is het zeker aan te raden om vooraf door een landmeter een opmetingsplan te laten opmaken vooraleer de notariële akte te laten opstellen. Zo bent u zeker van de eigendomsgrenzen en de exacte oppervlakte van het perceel. Daarnaast onderzoeken wij ook of er op het perceel geen erfdienstbaarheden rusten. In de praktijk komt namelijk nog wel eens voor dat eigendomsgrenzen in de loop der jaren ten onrechte werden verplaatst of erfdienstbaarheden werden verdoezeld. Ook hier vermijdt u dus onaangename verrassingen door een landmeter-expert aan te stellen.