Grondverzet - volumebepaling

Bij grootschalige grondwerken is het aan te raden om een meting te laten uitvoeren voor en na de werken zodat het grondverzet kan bepaald worden.
Dit om eventuele discussies tussen de aannemer en de bouwheer te vermijden.

 
Topo38.jpg