Wanneer u als eigenaar een perceel in twee of meer loten wenst te verdelen, dan moet er een verkavelingsaanvraag ingediend worden.


U kan zich hierin door Topowar laten bijstaan: dit gaat van de opmeting, nivellering, de opsplitsing en het in plan brengen van het terrein en de verschillende percelen, tot de samenstelling van het verkavelingsdossier en het hiermee gepaard gaande overleg met de betrokken instanties. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de stedenbouwkundige voorschriften.

 
topowar33.jpg


Na het bekomen van de verkavelingsvergunning worden de processen-verbaal opgemaakt van de opmetingsplannen van de verschillende loten en worden de percelen d.m.v. grenspalen afgepaald.