In een plaatsbeschrijving wordt de staat van een onroerend goed, wegenis,...  nauwkeurig, volledig en rechtsgeldig vastgelegd.


Materialen en gebreken worden zorgvuldig omschreven en door middel van foto's geïllustreerd. Een omstandige plaatsbeschrijving is verplicht bij de aanvang van een huurcontract, maar kan ook nuttig zijn wanneer op een aanpalend perceel wordt gebouwd of verbouwd en bij de uitvoering van grootschalige wegenwerken. Zo kan achteraf onomstotelijk worden aangetoond dat eventuele schade aan uw eigendom, het gevolg is van deze werken. Indien gewenst kan voor u na beëindiging van de huurovereenkomst of na het einde van de werken een staat van vergelijk worden opgemaakt.

 
topowar34.jpg