Wanneer men tegen een scheidingsmuur wenst aan te bouwen, moet er eerst worden onderzocht of dit een gemene muur is.


Een muur is gemeen als er een vonnis of een akte van muurovername bestaat. Is dit niet het geval, dan moet de muur voor een gedeelte worden overgenomen.
Bij een muurovername wordt de muur opgemeten en de juiste waarde van het over te nemen deel berekend. Vervolgens maken wij voor u een proces verbaal van overname en waardebepaling van de muur op dat wordt ondertekend door beide partijen en als juridisch bewijs dient van de aankoop van de muurgemeenschap. Tenslotte staan wij in voor de registratie van de akte.

 
Topowar3Vertical.jpg