Opmetingen kunnen gebeuren in het kader van een aan- of verkoop, een verdeling, een splitsing of een ruiling van eigendommen.


Opmeting (notariële akte)


Hierbij bepalen wij voor u nauwkeurig de correcte perceelsgrens. Dit opmetingsplan wordt bij de notariële akte gevoegd. Het terrein kan, indien u dit wenst, nadien ook afgepaald worden.

 
topowar24.jpg


Opmeting bestaande toestand


Elk project begint met een betrouwbare meting van de bestaande toestand, dit vormt namelijk een belangrijke basis voor het verdere werk of ontwerp. Hieronder valt ondermeer het opmeten van terreinen (terreinhoogtes, afsluitingen, bomen, verhardingen,...), gevels, wegenis, gebouwen, allerlei constructies en nivelleringsmetingen.

 
Topo2.jpg